Bir Podologa Danışın

Gizlilik Politikası

Podoloji Türkiye projesi ve ilgili alt markalarının tümü kullanıcı gizliliğine önem vermektedir. Gizlilik Politikaları tüm alt markaları da kapsamaktadır.

Gizlilik Politikası şu maddeleri içermektedir.

 • Madde 1: Taraflar
 • Madde 2: Kapsam ve İlkeler
 • Madde 3: Politikanın Aksi Halleri

Madde 1: Taraflar

Proje Yapısı: Podoloji Türkiye ve alt markaları (ekip üyeleri ve yazarlar da dahil olmak üzere)
Kullanıcı: Podoloji Türkiye ve alt markaları ile etkileşimde olan herkes.

Bu Gizlilik Politikası proje yapısı ile kullanıcılar arasında geçerlidir. Her iki taraf da politika ve maddelerinin ilkelerini etkileşimde oldukları süreç zarfınca kabul etmiş sayılırlar. Esas kaynak olarak Podoloji Türkiye ve alt markaları kullanıcılarından aldığı her bilgiyi Madde 2 kapsamındaki ilkelerce saklamakla yükümlüdür. Aynı şekilde kullanıcı, Podoloji Türkiye ve alt markaları ile etkileşimde olduğu sürece bu ilkelerin sağladığı haklardan yararlanabilmektedir. Kullanıcı asıl olarak "Telif Hakları" başlığı altında yer alan ilkelerden sorumludur.

Madde 2: Kapsam ve İlkeler

Gizlilik Politikası Podoloji Türkiye ve alt markalarının aşağıda listelenmiş bölümlerini içermektedir.

 • Podoloji Türkiye© / Site alt markası ve web sitesinin genel kullanımı
 • Podoloji Türkiye© / Blog alt markası ve blog sitesinin genel kullanımı
 • Podoloji Türkiye© / TV alt markası ve yayın hizmetlerinin genel kullanımı
 • Tüm e-posta ve yazışma iletişimleri
 • Sosyal hesapların etkileşimleri
 • Diğer


Madde 2 - A:
Podoloji Türkiye© / Site alt markası ve web sitesinin genel kullanımı


Kullanıcının Podoloji Türkiye© / Site alt markasındaki tüm etkileşimleri (yorumlar, beğeniler vs) proje yapısı tarafından korunmaktadır. Sadece kullanıcının izni dahilinde bilgi paylaşımları genele açık olarak yapılabilir. Kullanıcı bilgi paylaşımlarının iznini iletişim formlarından ya da yazılı olarak bildirmelidir. Bu yazılı beyan proje yapısı tarafından saklanmaktadır. Kullanıcının beyanında bulunduğu izni sadece proje yapısı onaylayabilir ve bu beyanın fesih durumu da yine sadece proje yapısı tarafından uygulanır. Kullanıcının izninde bulunduğu bilgileri sonraki süreçte geri çekme yetkisi yoktur.Madde 2 - B:
Podoloji Türkiye© / Blog alt markası ve blog sitesinin genel kullanımı


Kullanıcının Podoloji Türkiye© / Blog alt markasındaki tüm etkileşimleri (yorumlar, beğeniler, kullanıcının paylaşımları vs) proje yapısı tarafından korunmaktadır. Kullanıcının blog sitesi çerçevesindeki tüm bilgileri sadece kullanıcının izni dahilinde genele (herkese) açık olarak proje yapısı tarafından yapılabilir. Kullanıcı bilgi paylaşımlarının iznini iletişim formlarından ya da yazılı olarak bildirmelidir. Bu yazılı beyan proje yapısı tarafından saklanmaktadır. Kullanıcının beyanında bulunduğu izni sadece proje yapısı onaylayabilir ve bu beyanın fesih durumu da yine sadece proje yapısı tarafından uygulanır. Kullanıcının izninde bulunduğu bilgileri sonraki süreçte geri çekme yetkisi yoktur.Madde 2 - C:
Podoloji Türkiye© / TV alt markası ve yayın hizmetlerinin genel kullanımı


Kullanıcının Podoloji Türkiye© / TV alt markasındaki tüm etkileşimleri (video yorumları, beğeniler, kullanıcının paylaşımları vs) proje yapısı tarafından ve yayın sağlayıcı platform olan Youtube ilkelerince korunmaktadır. (Youtube'un gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz.) Kullanıcı, video içeriklerdeki etkimleşimlerini (video yorumları, beğeniler, paylaşımlar) herkese açık olarak yaptığını unutmamalıdır. Söz konusu bu durumun aksi hallerinden bu gizlilik politikası sorumlu değildir.Madde 2 - D:
Tüm e-posta ve yazışma iletişimleri


Kullanıcının proje yapısı ile olan tüm e-posta ve yazışma iletişimleri bu politika tarafından korunmaktadır. Bu madde proje yapısındaki şu bölümleri içermektedir.

 • Bir Podologa Danışın (podologasor@podolojiturkiye.org)
 • İşletmenizi Kaydedin (isletmekaydi@podolojiturkiye.org)
 • Yazarlık Başvurusu (basvuru@podolojiturkiye.org)
 • Tüm iletişim formları
 • Yazara Bir Mesaj Gönder
 • Proje yapısına ait diğer e-posta hesapları (iletisim@podolojiturkiye.org)

Yukarıda listelenen bölümlerde kullanıcının proje yapısına gönderdiği tüm bilgiler (adı, e-posta adresi, sağlık sorunu ve öyküsü, varsa görsel içerikleri vs) kullanıcının izni olmadan herkese açık olarak paylaşılamaz. Kullanıcı bu izni ilgili formun alanında ya da yazılı olarak proje yapısına bildirerek vermelidir. Yazılı izin olmadan herkese açık paylaşım proje yapısı tarafından sağlanamaz.Madde 2 - E:
Sosyal hesapların etkileşimleri


Öncelikle kullanıcı, proje yapısının sadece şu sosyal hesaplara sahip olduğunu bilmelidir.

Kullanıcının proje yapısı üzerindeki tüm etkileşimleri bu politikanın maddelerince korunmaktadır. Kullanıcının sosyal hesaplar üzerinden verdiği tüm bilgileri (adı, e-posta adresi, sağlık sorunu, varsa görsel içerik, kişisel diğer bilgileri vs) proje yapısı tarafından izinsiz olarak kullanılamaz. Sadece kullanıcının yorum ve beğenileri sosyal hesabın gizlilik ilkelerince herkese açık olarak görünebilir. Bunun dışındaki durumlarda kullanıcının gizli bilgileri sadece kullanıcının yazılı beyanı ile herkese açık olarak paylaşılabilir. Kullanıcı bu beyanı proje yapısına ilettikten sonra geri çekemez. Herkese açık bilgilerin paylaşımının iptali yazılı izin sonrası proje yapısına aittir.Madde 2 - F:
Diğer


Özel etkinlik ve organizasyonlara katılım gösteren kullanıcıların tüm etkileşimleri proje yapısı tarafından korunmaktadır. Kullanıcı, katılım gösterdiği tüm etkinlik ve organizasyonlarda görsel, video ve isminin paylaşılmasını kabul etmiş sayılır. Bunun dışında kullanıcının diğer kişisel bilgileri ( telefon numarası, e-posta adresi, ikametgah adresi vs) yazılı beyanda bulunsa bile proje yapısı tarafından paylaşılamaz.Madde 2 - A/B/C/D/E/F:
Tüm Madde 2 ilkelerince kullanıcı, etkileşimlerinde mali (podolog maaşları, işlem ücretleri, Podoloji'deki genel mali piyasa, işletme ve kabin hizmetlerinin maddi yönü gibi), iş birliği (proje yapısı ile iş birliği) ve şahsi durum (bir şahsa ait telefon numarası isteği ya da paylaşımı gibi) içeren bilgilendirmeler yapamaz; bu tarz bilgilendirmeleri proje yapısından alamaz.

Madde 3: Politikanın Aksi Halleri

Bu politikada yer alan ilkelerin aksi durumunda hem kullanıcı hem de proje yapısı tarafından yasal süreç başlatılabilmektedir. Yasal süreçler bu politikada belirtilen ilkeler çerçevesinde değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Eğer kullanıcı hak ihlalinde bulunmuşsa proje yapısının tüm etkileşimlerinden men edilir. Eğer proje yapısı veya bu yapıda bulunan herhangi bir şahıs (ekip üyeleri, yazarlar vs) Gizlilik Politikaları'na aykırı bir durum sergilerse proje yapısından men edilir. Men edilme bilgilendirmeleri taraflara eş zamanlı olarak yapılır.Telif Hakları

Proje Yapısı: Podoloji Türkiye ve alt markaları (ekip üyeleri ve yazarlar da dahil olmak üzere)
Kullanıcı: Podoloji Türkiye ve alt markaları ile etkileşimde olan herkes.

Kullanıcı, proje yapısı ile etkileşimde olduğu zaman boyunca Telif Hakları ilkelerinin tümünü kabul etmiş sayılır. Proje yapısında bulunan herhangi bir metin, görsel, video, ses içeriği ve diğer formatlardaki dosyalar da dahil olmak üzere kullanıcı tarafından kaynak gösterilmeden paylaşılamaz. Kullanıcı paylaşımını yaptığı içeriği özgün bırakmalı (içeriği değiştirmemeli) ve içeriğin kaynak URL'sini (bağlantı) hedef yol olarak belirtmek zorundadır. Aynı şekilde kaynak içeriği kullanarak proje yapısından bağımsız bir sosyal hesap, platform ya da ortam oluşturmamalıdır. Kullanıcının içeriği izin alarak değiştirme, şekillendirme ya da yeniden türetme durumu söz konusu değildir. Proje yapısı bünyesinde ekip üyeleri ya da yazarlar tarafından hazırlanan hiçbir içerik yazılı izin barındırsa dahi yeniden türetilemez, değiştirilemez, şekillendirilemez. Tüm bu durumun aksi hallerinde proje yapısı tarafından yasal süreç başlatılmaktadır. Her yasal süreç öncesi bu duruma uymayan, aykırı davranan kullanıcının bir kez uyarılma hakkı vardır. Bu uyarıya rağmen devam eden aykırı durumda yasal süreç para cezası ile sonuçlanabilmektedir.Soru, öneri ya da görüşleriniz için iletisim@podolojiturkiye.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Son Güncelleme: 05 Eylül 2017 01:07