P D T

Yükleniyor

Podoloji'nin Tanımı

Podoloji, Grekçe’de pod(o) ve log(y — os) kelimelerinden oluşmuş, kelime anlamıyla ayak bilimi ya da ayak sağlığı bilimi olan tıbbi bir terimdir.

Ayak hastalıkları üzerinde şekil sorunları ile ilgilenmek, patolojik durumları önlemek, araştırmak, tedavi etmek, bu tablolara karşı toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, başta diyabete bağlı gelişen diyabetik ayak sorunları olmak üzere tüm ayak hastalıklarında tedavi ve bakım hizmeti sunmak ya da etkin rol üstlenmek amacıyla hizmet veren bir sağlık alanıdır. 

Ülkemize Gelişi

Kocaeli Üniversitesi, Tababet ve Şuabat-ı Sanatları’nın Tarzı İcra’sına Dair Kanun ile Podoloji’nin resmi tanımı yapmış ve Türkiye adına bir ilke imza atmıştır (Nisan 2011). İlk Podoloji eğitimi yine Kocaeli Üniversitesi tarafından 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde başlatılmıştır ve 2 senelik eğitimin sonunda Türkiye’nin ilk podologları mezun olmuştur (2014).

2012 yılına kadar Türkiye’de bu konuda hizmet veren herhangi bir kamu kurumu bulunmamış, bu eksikliği yurt dışında eğitimini tamamlamış bireyler özel hizmet olarak tamamlamışlardır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Endokrinololoji ve Metabolizma Bilim Dalına bağlı Podoloji Polikliniği bu uygulamaların yürütüldüğü ilk kamu hastanesidir. Bu gelişmeyle Podoloji sağlık sistemi içindeki ilk yerini almış ve kamu istihdamı adına ilk adım olmuştur.

Diyabetle İlişkisi

Diyabetli bireyler için Podoloji’nin önemi büyüktür. Diyabetik hastaların yaklaşık %25‘inin yaşamlarının bir döneminde diyabetik ayak komplikasyonu gözlenir. Bunların %10-15’i cerrahi tedavi gerektirirken, bazı olgular ampütasyon ile sonuçlanabilir. Diyabetli hastalarda non-travmatik ampütasyonların en başta gelen nedeni diyabetik ayak yaralarıdır. Podoloji tedavi yöntemleri ile diyabetik ayak yaraları ve diyabete bağlı ampütasyonlar %40-85 oranında önlenebilmektedir.

Bu içerik Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansı altındadır.

Hakkımızda

Podoloji Türkiye, 2013 yılının Ekim ayından beri web platformlarını kullanarak “Podoloji” ve ayak sağlığını konu alarak içerikler üreten gayri-resmi bir projedir.

Bize Katılın

Bir podologsanız yazarlık için, hizmet veren bir podolog barındırıyorsanız işletmeniz için başvurabilirsiniz. Bu başvurular tamamen ücretsizdir.

Bu sitenin içeriği kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılamaz. Site, Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır.

©2013-2021 Podoloji Türkiye – Tüm hakları saklıdır.
Geliştirici: Serdar Esentürk