Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?

Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?

Serdar Esentürk avatarı

Podolog Kimdir?

Podolog, yara bakımı ve sağaltımında podolojik bakış açısını ve tedavi yöntemlerini uygulayan meslek elemanıdır. Ayak hastalıklarına neden olan faktörleri belirleyerek, tedavisini buna göre planlayan, uygulayan ve tekrarların önlenmesine yönelik koruyucu girişimleri hayata geçiren kişidir. Özel (hekime bağımlı olmadan) olarak veya uzman hekimle birlikte çalışan podolog, aynı zamanda ayak sağlığı bakımı ve koruma eğitimlerini yerine getirerek, bu alanlarda istihdam edebilir. Kamu kurumu dışında aynı zamanda özel olarak da kendi hizmetini sunma yetkisine sahiptir.

Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?
Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?

Podolog Ne İş Yapar?

Podolog, ayak sağlığı sorunlarına neden olan biyomekanik faktörleri tespit edebilir, uygun tedavi ve girişimleri belirleyerek uygulayabilir. Hastaların biyomekanik sorunlar bakımından değerlendirilerek, aynı yetkin kişiler tarafından yardımcı araç ve ortezlerin üretilmesi; tanıya bağımlı ortez ve yardımcı araç kullanımının yerine, hastaya ve/veya hasta ayağına özel tedavi girişimlerinin gerçekleştirilmesi ile daha etkin tedavi olanağı sunmaktadır. Çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan motor ve frezlerle, uygulanan yeni cilt bakım teknikleriyle, cilt hastalıklarının iyileşmesi hızlandırılmakta ve topikal ilaçların etkinliği arttırılmaktadır. Podoloji motoru ve frezler yardımıyla cerrahi tedaviye başvurulan major nasırlarda bile cerrahi girişime gerek duymadan nasır rezeksiyonu gerçekleşmekte ve hastanın postoperatif dönemde geçireceği immobilizasyondan da korunması sağlanmaktadır. Tırnak hastalıklarının tedavisinde uygulanan tırnak teli, tırnak batmasında kalıcı sonuç elde edilen ve birçok hastayı cerrahi girişimden koruyan bir diğer podolojik tedavi yöntemidir. Böylelikle dünyada birçok ülkede gelişmiş olan Podoloji uygulamaları, Türkiye için de uluslararası standartlara uygun niteliklere sahip olmuş, başta diyabetik ayak bakımı ve korunma yöntemleri, ilgili hastaların koruyucu eğitimleri olmak üzere önemli bir eksikliğin giderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde pedogram ve podoscaner ile ileri analizler yapılarak off-loading (yara üzerindeki basıncın alınması) yönteminin uygulaması, yara tedavisinde de dünyada uzun yıllardır kullanılmakta olan bir tedavi yöntemini Türkiye’de rutin olarak uygulanır hale getirilmesine katkıda sağlamıştır.

Neden Bir Podolog?

Ülkemizde 2012 yılında eğitim programının açılmasıyla şu an (12 Aralık 2017 tarihi itibari ile) 100’e yakın nitelikli mezun podolog bulunmaktadır. Birebir ayak hastalıkları üzerine eğitim ve uygulamalı dersler görerek mezun olan, ayağın anatomik yapısını bilen ve ilgili tüm ayak hastalıkları hakkında fikir sahibi olabilen, müdahalesi dışında kalan ayak sorunlarında doğru yönlendirebilme yetisine sahip kişidir podolog. Üstelik bir çok uzun süreli ayak sorunlarında (diyabetik ayak ve diyabete bağlı yaralar, sürekli tekrarlayan nasırlar, tırnağa yerleşmiş uzun süreli mantar durumları vs.) sadece kendisinin yetkisi olan podolojik girişimleri uygulayarak tedavide ve iyileşme süresinde etkin rol oynamaktadır. Sürekli tekrarlayarak, cerrahi girişimlerde bile nüks oranının fazla olduğu, kimi zaman yaygın enfeksiyonlara ulaşmasıyla gözlenen, şiddetli ağrının ön planda olduğu tırnak batması tablosunda podolog tarafından uygulanan tırnak teli uygulaması tırnakta kalıcı çözümler yaratabilmektedir.

Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?

Kimler Podolog Olabilir?

Sağlık Meslek Liseleri’nde 4 yıl eğitim görmüş ve bu eğitimin üzerine Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nın “Podoloji” programından mezun olmuş kişiler podolog unvanını alırlar.

Podoloji için Sağlık Meslek Lisesi Bölüm Mezuniyet Şartı:

  • Acil Tıp Teknisyenliği
  • İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği
  • Ebelik
  • Ebelik-Hemşirelik
  • Hemşirelik
  • Anestezi Teknisyenliği
  • Sağlık Memurluğu

alanlarından lise mezunu kişilerin Podoloji programını okuma hakkı bulunmaktadır.

Total
1
Paylaşım
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Yazı
AMA Wire'a Göre Diyabet İstatistikleri

AMA Wire’a Göre Diyabet İstatistikleri

Sonraki Yazı
Türkiye'nin İlk Podologları Mezun Oldu!

Türkiye’nin İlk Podologları Mezun Oldu!

İlgili Yazılar