P D T

Yükleniyor

Ayak sorunlarına, sebepleri ve tedavi yöntemlerini de ele alarak blog yazımızda sıkça değiniyoruz. Bu doğrultuda hastalıkları tanımlarken kimi zaman anatomik verilerden yararlanıyoruz. Bu yazımızda ayağımızın yapısını inceliyoruz.

Başlıklar

Bu yazının başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Ayağın Bölümleri
  • Ön Ayak
  • Orta Ayak
  • Arka Ayak
 • Ayağın Kemikleri
  • Ön Ayak Kemikleri
  • Orta Ayak Kemikleri
  • Arka Ayak Kemikleri
 • Ayağın Sinirleri
 • Ayağın Arterleri
 • Ayağın Eklemleri
 • Ayağın/Bacağın Kasları
  • Ayağın/Bacağın Ön Loj. Kasları
  • Ayağın/Bacağın Dış Loj. Kasları
  • Ayağın/Bacağın Arka Loj. Yüzeyel Kasları
  • Ayağın/Bacağın Arka Loj. Derin Kasları
  • Ayağın 1. Tabaka Kasları
  • Ayağın 2. Tabaka Kasları
  • Ayağın 3. Tabaka Kasları
  • Ayağın 4. Tabaka Kasları
 • Genel Ayak Anatomisi (Özet)

Ayağın Bölümleri

Ayak ön ayak, orta ayak ve arka ayak olmak üzere 3 bölümden oluşur.

 • Ön Ayak: 1-2-3-4. ve 5. metatarslar ile 1-2-3-4. ve 5. falanks kemiklerini kapsamaktadır.
 • Orta Ayak: Naviküler, Küboid ve 1-2-3. Küneiform kemiklerini kapsamaktadır.
 • Arka Ayak: Kalkaneus ve Talus’u kapsamaktadır.

Ayağın Kemikleri

Ayak, 7 tarsal kemik (talus, kalkaneus, navikuler, küboid, medial, intermediate ve lateral küneiform), 5 metatars ve 14 falanks (başparmakta 2, diğer parmaklarda 3 adet) olmak üzere toplam 26 kemik ve bu kemiklerin oluşturduğu 33 eklem ile kompleks bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda 19 intrinsik, 12 ekstrinsik kas barındırır.

Ayağın Sinirleri

Ayağın sinirleri, N. Paroneus Superficialis, N. Saphenus, N. Suralis, N. Paroneus Superfundus, N. Plantaris Lateralis, N. Plantaris Medialis ve N. Tibialis (Rami Calcanei) olmak üzere 7 tanedir.

Ayağın Arterleri

Ayağın arterleri, A. Tibialis Posterios, Peroneal Arter, A. Tibialis Anterior, Lateral Dorsal Arter, Dorsalis Pedis, Arcuate Arter (Kavisli), Deep Plantar Arter (Derin), Medial Plantar Arter, Lateral Plantar Arter olmak üzere 9 tanedir.

Ayağın Eklemleri

 • Ayak Bileği Eklemi (Talokrulal)
 • Subtaral Eklem
 • Transver Tarsal Eklem ( Chopart’s Eklem)
 • Tarsometatarsal Eklemler
 • İntermetatarsal Eklemler
 • Metatatarsofalangeal Eklemler
 • İnterfalangeal Eklemler

Ayağın/Bacağın Kasları

Ayağın/Bacağın Ön Loj. Kasları;
– M. Tibialis Anteriror
– M. Extensor Digitorum Longus
– M. Extensor Hallucis Longus

Ayağın/Bacağın Dış Loj. Kasları;
– M. Fibularis Longus
– M. Fibularis Brevis

Ayağın/Bacağın Arka Loj. Yüzeyel Kasları;
– M. Triceps Surae
– M. Gastrocnemius
– Soleus
– M. Plantaris

Ayağın/Bacağın Arka Loj. Derin Kasları;
– M. Popliteus
– M. Flexor Hallucis Longus
– M. Tibialis Posterior
– M. Flexsor Digitorum Longus

Ayak 1. Tabaka Kasları;
– M. Abductor Hallucis
– M. Flexor Digitorum Brevis
– M. Abductor Digiti Minimi

Ayak 2. Tabaka Kasları;
– M. Quadratus Plantae
– M. Lumbricales

Ayak 3. Tabaka Kasları;
– M. Flexor Hallucis Brevis
– M. Adductor Hallucis
– M. Flexor Digiti Minimi

Ayak 4. Tabaka Kasları;
– M. İnterossei Plantares
– M. İnterrosea Dorsales

Genel Olarak Ayak Anatomisi

İlgili İçerikler

Yorum Yok

Bir Yorum Bırakın

Son Yazılar