P D T

Yükleniyor

Ayak sorunları ve bunlara yönelik non-cerrahi yaklaşım mantığı esas alınarak uygulanan Podolojik Yaklaşımlar’a blog yazılarımızda sıkça değindik. Bilinen ayak sorunlarında uygulanan henüz bilinmeyen uygulamalarla ayak sorunlarının çok daha kısa sürede ve etkili yöntemlerle sonuca ulaştığını da günbegün vurguluyoruz. Bu yazımızda ayak sorunlarındaki etkili bu yöntemleri uygulayan podologların enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkat etmesi gerekenlere değiniyoruz.

Önerilen Gönderi

Daha önce “Podolog Kimdir? Ne İş Yapar?” başlıklı yazımıza göz atmadıysanız hemen inceleyebilirsiniz.

Ayak sorunlarına podolog kontrolündeki girişimler çok yönlü değerlendirmelere ve multidisipliner yaklaşımları esas alarak gerçekleştirilir. Mevcut patolojik durumun tabip tarafından belirlenen teşhisinde olduğu gibi gerekli uygulamaların işlem öncesinde de hastanın anamnez bilgisi alınır. Bu durum uygulanacak tedavinin ya da bakım girişimlerinin şekillenmesini gerektirebilir. Anamnez bilgisinde hastaya ait kronik rahatsızlıklar, hastalık ve operasyon geçmişi, alışkanlıklar, aile bireylerinin öyküsü gibi temel verilere ulaşır. Bu bilgiler aynı zamanda podolog müdahalesindeki risk oranını da belirlemektedir.

Planlanan işlemler öncesinde hastanın detaylı anamnezinde kronik rahatsızlıkları ve varsa bulaşıcılık niteliğine sahip faktörleri mutlaka değerlendirilmelidir.

Yaygın Olarak Bulaşıcılığı Gözlenen Hastalıklar

Temelde temas, kan, damlacık ya da hava yoluyla bulaşan hastalıklar şunlardır:

Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar:

 • Tüberküloz
 • Suçiçeği
 • Kabakulak
 • Difteri
 • Kızamık ve Kızamıkçık
 • Meningokok
 • Boğmaca
 • Parvovirüs
 • İnfluenza (Örneğin: H5N1 avian influenza – kuş gribi)
 • SARS
 • Brusella
 • Biyoterörizm (Şarbon, Çiçek ve Tularemi)
 • Coronavirus (COVID-19)

Kan yoluyla bulaşan hastalıklar:

 • HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS hastalığına neden olan virüs.
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Viral Kanamalı Ateşler (Örneğin: Kırım Kongo kanamalı ateşi – KKKA)

Viral etkene sahip bazı hastalıkların bulaşma yolları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

HastalıkTemasla bulaşmaBüyük/Orta damlacıkla bulaşmaKüçük damlacıkla bulaşma
Influenza+++
Suçiçeği+++
SARS++
Kızamıkçık++
Kabakulak++
RSV++
Parvovirüs++
Adenovirüs+++
Rinovirüs++

Ayağın temel muayenesi, işlem esnası ve sonrasındaki sterilizasyon ve dezenfeksiyon aşamaları da dahil olmak üzere podologların yaklaşımı titizlikle olmalıdır.

Bulaşıcı Hastalık Riskine Karşı Sağlık Personelinin Önlemi

T. C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında yayımladığı “Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024” başlıklı dökümanına göre sağlık personellerinin hastane ya da klinik bazdaki müdahalelerinde meydana gelebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı şu bilgilere yer verilmiştir:

Sağlık personeline HIV’ın geçişi iğne, enjektör batması ile, enfekte vücut sıvılarının mukozaya teması ile mümkün olabilmektedir. Sağlık çalışanları hastanın hikayesi ve fizik muayene ile enfekte hastaları ayırt etme olanağına sahip olamadıklarından tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvılarını kontamine kabul ederek iş ve işlemleri yürütmelidir. Sağlık personeli eğer HIV ile enfekte kan veya vücut sıvıları ile temas ederse, öncelikle deri ise su ve sabunla, göz ise steril tuzlu su ile, ağız ve burun ise suyla iyice yıkanmalıdır. Bulaşmada bazal olarak HIV antikor testi yapılmalı, 1. ay ve 3. ay sonrası test tekrarlanmalıdır. Profilaksiye, temas sonrası mümkün olan en kısa sürede, ideal olarak 1 saat içinde başlanmalıdır. En geç 24-48 saat içinde proflaksiye başlanmalıdır. Tedavi 28 gün süre ile uygulanmalıdır.

Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı 2019-2024
Ankara 2019

Aşılanma

Aşılanma, belirli hastalık riskine yönelik uygulanan tek seferlik ya da periyodik uygulanan koruyucu enjeksiyon işlemi olarak nitelendirilebilir. Sağlık çalışanlarına yönelik belirlenen aşılanma takvimi aşağıdaki gibidir:

Gerekli AşıTakvimRapel
InfluenzaHer yıl Kasım sonunda, tek doz
Kızamık ve KızamıkçıkTek doz
KabakulakTek doz
SuçiçeğiTek doz
PnömokokTek doz5 yılda 1
Difteri0., 1. ve 12. ayda (hiç aşı yapılmamışsa)10 yılda 1
Tetanoz0., 1. ve 12. ayda (hiç aşı yapılmamışsa)10 yılda 1
Hepatiti B0., 1. ve 6. ayda

Günümüzde aşılanma takviminin dışında hastanelerin ilgili birimlerinde enfeksiyon riskine yönelik uygulanan tetkikler bu takvimde değişikliklere neden olabilir. Her işletmede olduğu gibi podologların da mesleki icraatlarını sağladığı süreçte sağlık bilgilerinin takibini yapan OSGB şirketleri bulunmaktadır.

Podologların sağladığı Podolojik Yaklaşımlar’ın temelinde bulunan motor ve frez ekipmanlarının kullanımı tecrübe ayırt etmeksizin yaralanma riski ortaya koymaktadır.

Koruyucu Ekipmanlar

Ayak sorunlarına yönelik yapılan işlemlerde ortam ve hasta hijyeninin yanı sıra çalışanın güvenliği de önemlidir. Yapılan işlemin derinliği, işlem süresi ve yöntemi göz önüne alınarak podologların kendini güvene almasının başlıca maddeleri bulunmaktadır:

 • Hasta ile kabin iletişimlerinin tümünde maske ve eldiven kullanılmalıdır.
 • İşlem uygulanan hastalarda koruyucu önlük ve lüzum hainde underpad tercihinde bulunulmalıdır.
 • Derin müdahalelerde (mantar küretajı ya da nasır rezeksiyonu gibi) koruyucu gözlük takılmalı, vakum sistemlerinin aktifliği sağlanmalıdır.
 • Her işlem sonrasında tüm ekipmanın ve ortamın sterilizasyon ile dezenfeksiyon aşamaları özenle yerine getirilmeli, sonraki hasta seanslarının ve çalışanın güvenliği sağlanmalıdır.
 • Hasta ve çalışanların ortak kullanım alanlarında erişilebilir el dezenfektanları yer almalıdır.
 • Olası sorunlara yönelik enfeksiyon komitesi hazırda bulunmalı ya da bu durumlarda yönlendirme birimi planlanmış olmalıdır.

“Ayak sorunlarında kendinizi de korumayı ihmal etmeyin.”

Podoloji Türkiye
Kaynaklar
Kaynağa GitBulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
Kaynağa GitHIV_AIDS_Kontrol_Programi.pdf
Kaynağa GitSağlık Çalışanlarının İnfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları

İlgili İçerikler

Yorum Yok

Bir Yorum Bırakın

Son Yazılar

Hakkımızda

Podoloji Türkiye, 2013 yılının Ekim ayından beri web platformlarını kullanarak “Podoloji” ve ayak sağlığını konu alarak içerikler üreten gayri-resmi bir projedir.

Bize Katılın

Bir podologsanız yazarlık için, hizmet veren bir podolog barındırıyorsanız işletmeniz için başvurabilirsiniz. Bu başvurular tamamen ücretsizdir.

Bu sitenin içeriği kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılamaz. Site, Sağlık Bakanlığı’nın 15/02/2008 tarih ve 26788 numaralı yönetmeliği 29. maddesine göre ilgili konularda bilgilendirme amaçlı tanıtım ve ilan kapsamında hazırlanmıştır.

©2013-2021 Podoloji Türkiye – Tüm hakları saklıdır.
Geliştirici: Serdar Esentürk