P D T

Yükleniyor

Mevcut İş Gücü Düzeyi

Türkiye’de 01 Ocak 2016 tarihi itibari ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları’nın Podoloji programını bitirerek “Podolog” ünvanını kazanmış toplamda 20’ye kişi bulunmaktadır. Bu rakamın tamamı Kocaeli Üniversitesi bünyesinde eğitimini tamamlamış kişilerden oluşuyor.

2023 Yılı İçin İş Gücü Düzeyi Hedefleri ve Sonuçlar

Türkiye’de 2023 yılı için beklenen diyabet hasta sayısı 7,5 Milyon civarındadır. Diyabetik ayak riskinin % 10 olacağı ve her hastaya yılda 2 saat ayak bakım hizmeti verilmesi durumunda yılda yaklaşık 1,5 milyon saat bakım hizmeti gerekmektedir (18). Bu varsayımlar ışığında 2023 yılı için podolog ihtiyacı yaklaşık olarak 1.000’dir. Bu durumda 1000 kişiye düşen podolog sayısı 0,011 olmaktadır. 2023 hedefi olan 1.000 podolog sayısına ulaşabilmek için ilgili bölümlerin alması gereken öğrenci sayıları SHGM tarafından projekte edilmiştir. Nüfus artış hızı da dikkate alınarak hedef yıldaki 1.000 kişiye düşen personel sayısının sonraki yıllarda sabit kalması için gereken yıllık yeni öğrenci sayısı ise 26 bulunmuştur. Bu verilere göre okulların yeni alması gereken öğrenci sayılarının aşağıdaki gibi olması önerilmektedir.

İlgili İçerikler

Yorum Yok

Bir Yorum Bırakın

Son Yazılar